KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 
 Vagarske komponente

Vagarske komponente

Već 60 godina, HBM je jedan od globalnih lidera koji nudi komponente za industrijsko vagarstvo. Mnogobrojni korisnici su poklonili svoje poverenje HBM-ovoj tačnosti i pouzdanosti mernih ćelija, vagarskih elektronika i ostalog pribora.

Merne ćelijeMerne ćelije Moduli sa mernim ćelijamaModuli sa mernim ćelijama Platformske merne ćelije Platformske merne ćelije
Digitalne merne ćelijeDigitalne merne ćelije Vagarske elektronikeVagarske elektronike Vagarski softverVagarski softver
Dodatni pribor    

Merne ćelije

U gotovo svim sferama gde se proizvodi, obrađuje i kontroliše, naći ćete HBM-ove merne ćelije (merne doze, davače mase)

Moduli sa mernim ćelijama

Kompaktni moduli za vaganje posuda se koriste pored vaganja silosa i posuda, za punjenje, doziranje i kontrolu nivoa u najrazličitijim procesima. Uz pomoć modula ćete najlakše obezbediti ispravan i siguran rad vaše vage.

Platformske merne ćelije

… modularni koncept za najrazličitije primene vaganja - jednostavno, brzo i pouzdano.

Digitalne merne ćelije

Digitalne merne ćelije na bazi mernih traka su novost u oblasti dinamičkog, kontrolnog vaganja, sortiranja, punjenja i doziranja.

Vagarske elektronike

Nudimo vagarske elektronike za sve tipove industrijskih platformskih vaga, kolskih ili kontejnerskih vaga. Dodatno, nudimo različite elektronske sisteme za automatizaciju procesa, na primer za kontrolne vage, procese punjenja i doziranja (šaržne vage, dozatori...).

Vagarski softver

Sve digitalne elektronike iz HBM-ovog programa je moguće podesiti preko PC računara uz pomoć odgovarajućeg panel softvera, koji dolazi besplatno uz sve elektronike! Uz pomoć softvera ćete moći, pored podešavanja vagarske elektronike, da izvršite i optimizaciju parametara, dijagnostičke zapise...

Dodatni pribor

Nudimo širok spektar dodatnog pribora za vagarstvo koji će vam pomoći da lakše sklopite sistem, bez kompromitovanja tačnosti merenja.