KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

 

Hotel Sveti Georgije * Hotel Leopold I ***** Hotel Voyager *** Hotel Aleksandar **** Hotel Duga * Hotel Park ***** Hotel Sajam *** Hotel Panorama ** Hotel Novi Sad *** Hotel Rimski ** Hotel Vojvodina ***

Članci

  Naslov Opis
1 Merni lanac kod postrojenja za proizvodnju biogasa Još se uvek ne zna dokle će nas dovesti sadšnji problemi sa energijom. Imamo maksimalno 50 godina dok se ne iscrpe fosilni izvori goriva. Zbog toga se traže novi metodi proizvodnje energije.
2 Čist posao: novi dizajn HBM mernih ćelija za bolje higijenske uslove Potrebe potrošača za sokovima, mlekom i mlečnim proizvodima su u stalnom porastu. Higijena je ključna kod proizvodnji i kod specijalnog pakovanja. Standardi u industriji pića se takođe primenjuju na prehrambenu, farmaceutsku i bio industriju. Higijenski zahtevi za konstrukcijom proizvodnih sistema – naročito u oblasti pakovanja – su isto tako važni. Korišćenje aseptičnih tehologija pakovanja kod procesa punjenja za osetljive i farmaceutske proizvode će sve više uzimati maha.
3 Dinamičko vaganje Prioriteti savremene industrije postavljaju u prvom redu zahteve za povećanjem produktivnosti, povećanjem kvaliteta i efikasnog praćenja performansi industrijskog procesa.
4 Standardno ili specijalno Efikasno i pouzdano praćenje procesa vaganja i doziranja je od suštinske važnosti za obezbeđenje kvaliteta. Zbog ovako važne uloge, nameću se visoki zahtevi prema opremi koja se koristi: vagarske elektronike moraju da ispune nove zahteve po pitanju tačnosti, robusnosti i fleksibilnosti.
5 Vaganje posuda Kada govorimo o vaganju posuda, mislimo na merenje mase u silosima, tankovima, mikserima, itd... Razlog za vaganje može biti: pravljenje određene recepture, određivanje nivoa tečnosti ili zrnastog materijala u posudi, doziranje materijala za prodaju...
6 Merenje 2.0 Zahtevi za proizvođače merne opreme su sve veći. Firme žele da izbacuju proizvode na tržište još brže nego ranije – sa još kompleksnijim tehnologijama – žele da razvijaju što manje prototipa. Traži se inteligentna merna tehnologija koja značajno može da skrati vreme razvoja i koja može lako da se koristi čak i od strane manje stručnih osoba.
7 Za samo 18 sekundi do pouzdanih izmerenih vrednosti: integracija TEDS tehnologije kod probnih stolova „Plug and Play“ princip je odavno ustoličen kod računara. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, instaliranje drajvera i ručno podešavanje parametara su stvar prošlosti. Prednosti su očigledne: „Plug and Play“ štedi vreme i osigurava dodatni kvalitet, baš tako i TEDS.
8 Sažeti odgovori na najčešće postavljana pitanja o optičkim mernim traka: princip, prednosti, instalacija Optičke merne trake se sve više sreću. Lako se ugrađuju kao i klasične (otporničke) merne trake, nisu podložne elektromagnetnim smetnjama i mogu da se koriste u eksplozivnim sredinama. Ali kakav je princip rada Bregove rešetke? Da li postoje još neke prednosti. O čemu treba voditi računa prilikom instalacije? Kako kompenzovati optičke gubitke? Koliko senzora je moguće integrisati u jedno vlakno?
9 Istorija i oblasti primene mernih traka Osnovne oblasti primene mernih traka su izrada davača i senzora (mase, sile, pritiska, obrtnog momenta, vibracija, dilatomtara...) kao i eksperimentalna analiza mehaničkih napona.
10 Merenje obrtnog momenta U visoko mehanizovanom društvu, obrtni momenat je jedna od najvažnijih mehaničkih veličina koje se mere. Nije bitno merenje obrtnog momenta samo kod parnih turbina nominalnog momenta 50kNm pri 8000o/min i izlaznom snagom od 40MW ili kod motora Formule 1 sa 1 do 2kNm pri 20.000o/min, već u stvari kod svega gde imamo korišćenje obrtnog kreanja.
11 Piezo efekat i njegova primena Piezoelektrični efekat je pojava električnog naboja na površini materijala kada se isti izloži mehaničkom pritisku i dođe do njegove deformacije.
12 Oprema za tehnički pregled vozila Tehnička ispravnost vozila čini jednu od najvažnijih karika sistema bezbednosti u saobraćaju. Istovremeno, sa ekološkog stanovišta, motorna vozila predstavljaju jedan od najvećih izvora zagađenja životne sredine: zbog emisije izduvnih gasova, otpadnog motornog ulja i odlaganja velike količine otpada po isteku radnog veka vozila. Pravna ispravnost vozila nije ništa manje važna.
13 Važne karakteristike davača sile Kako rade davači sile na bazi mernih traka? Osnovne karkateristike davača sile i druge korisne informacije...
14 Automatske vage za aplikacije sa obračunskim vaganjem Vagarska tehnika ima važnu ulogu u mnogim industrijskim aplikacijama, kao što je na primer logistika rasutog materijala. U zavisnosti od aplikacije, koriste se različite automatske vage. Vagarski instrumenti koji se koriste za obračunske aplikacije moraju biti usaglašeni sa Evropskom direktivom za merne instrumente (Measurement Instrument Directive - MID). Upravo te zahteve i definicije različitih tipova vagarskih instrumenta definiše Internacionalna Organizacija za Legalnu Metrologiju (OIML).
15 Implementacija zakona o prethodno upakovanim proizvodima Još 2005. godine stupio je na snagu novi Zakon o metrologiji, koji u jednom članu definiše „stavljanje u promet proizvoda kada je njihova količina označena tačno, jasno i nedvoslismeno i kada se njihova stvarna količina nalazi u okviru dozvoljenog odstupanja od označene nazivne količine“. Time je Srbija, kao poslednja zemlja u regionu usaglasila svoju zakonsku regulativu sa evropskim standardima za tu oblast.
16 Modularni sistem mernih pojačala za prozvodne pogone i industrijske probne stolove Firma HBM, specijalizovana za mernu tehniku, nudi idealno rešenje za brojne aplikacije merenja u proizvodnoj sredini i na probnim stolovima sa svojim platformom za merna pojačala – PMX. Ovaj proširiv sistem nudi korisnicima funkcionalnost koje zahtevaju njihove aplikacije. HBM koristi najnovije standarde kao što su industrijski eternet.
17 5 odlučujućih kriterijuma za merna pojačala u proizvodnom okruženju i kod industrijskih probnih stolova Primena mernih pojačala u proizvodnji je ključna za obezbeđenje kvaliteta. Koji su odlučujući kriterijumi koje treba uzeti u obzir kada biramo novo merno pojačalo? Želeli bismo da vam ukažemo na odlučujuće faktore kada birate merno pojačalo.
18 Monitroing konstrukcija Pouzdani rezultati merenja su veoma važni prilikom planiranja i konstruisanja građevinskih konstrukcija, procene štete ili sprovođenja zamornih testova
19 Trendovi u vagarskoj tehnici Deluje da je vagarska tehnika podeljena. Oštra konkurencija stalno utiče na cenu proizvoda, a sa druge strane zahtevi korisnika diktiraju nove trendove. Traže se istinska inovacija, kvalitet i bezuslovna pouzdanost. Ovi zahtevi donose nove trendove u vagarskoj tehnici. Optimizovana proizodnja nije jedina korist za korisnika.
20 Kako merne osovine pomažu rukovaocima opreme za podizanje tereta da smanje troškove održavanja Kranove i ostalu opremu za podizanje tereta je potrebno redovno održavati kako bi se zamenili potrošni delovi i kako bismo i dalje rukovali bezbedno. Time se sprečavaju moguće havarije i otkazi. Nažalost, preventivno održavanje povlači sa sobom zamenu delova koji su i dalje funkcionalni. Razlog za to je što je do nedavno bilo nemoguće ustanoviti koliko su zapravo kritični delovi primili opterećenja i mehaničkog naprezanja i da li ih je potrebno menjati.
21 Zaštita od prekomernog punjenja – pouzdano određivanje izdozirane količine Proizvođači hrane se bore sa optimizacijom količine proizvoda koju je potrebno izdozirati u pakovanje. Legalni zahtevi definišu maksimalno odstupanje od razlike između stvarne i nazivne količine izražene na pakovanju. Isto tako prekomerno punjenje smanjuje profit. Visoko pouzdana kontrola količine punjenja je od izuzetne važnosti za proizvođača. HBM je izuzetno napredan sa vagarskim komponentama za kontrolisanje količine punjenja i obično je superioran sa gravimetrisjkim doziranjem u odnosu na alternativne metode doziranja kao što je kontrola nivoa ili kontrolna protoka.
22 Preventivno održavanje vaga Tehnologija unutar vaga je postala sve kompleksnija u zadnjih par godina. Posledice su: kada vaga otkaže, uklanjanje problema traje duže i verovatno će izdaci biti veći. Najbolje rešenje je da se osigurate da vaša vaga uopšte ne otkaže. Tehnički pojam „prevetivno održavanje“ obećava značajne uštede i povećanje efikasnosti sistema.
23 Prethodno upakovani proizvodi

Januara 2016. godine stupila je na snagu obavezna primena Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima koji je donesen 2013. godine. Nadležnost u nadzoru sprovođenja Pravilnika leži na Direkciji za mere i dragocene metale, koja vrši proveru:
• uslova pod kojim se prethodno upakovani proizvodi stavljaju na tržište - metrološki zahtevi, ispitivanje i označavanje
• znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima („e“-oznaka)
• etalone zapremine i merne boce koje se koriste za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda.

Odobrenja o tipu merila

  Naslov Opis
1 HBM AED Elektronski merni uređaj merila mase
Službena oznaka tipa: M-0-204
Rok važenja uverenja: 29.01.2023
2 HBM DIS2116 Elektronski pokazni uređaj merila mase
Službena oznaka tipa: M-0-200
Rok važenja uverenja: 22.10.2022
3 HBM WE2110 Elektronski merni i pokazni uređaj merila mase
Službena oznaka tipa: M-0-75
Rok važenja uverenja: 10.03.2021
4 HBM WE2107 Elektronski merni i pokazni uređaj merila mase
Službena oznaka tipa: M-0-190
Rok važenja uverenja: 04.07.2021
5 HBM WE2108 Elektronski merni i pokazni uređaj merila mase
Službena oznaka tipa: M-0-193
Rok važenja uverenja: 21.11.2021
6 TRCEVT Elektromehanička vaga
Službena oznaka tipa: M-3-427
Rok važenja uverenja: 17.06.2012
7 HBM C16 Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka tipa: M-0-166
Rok važenja uverenja: 28.11.2016
8 HBM C16i+TRADE Digitalni merni sistem
Službena oznaka tipa: M-0-168
Rok važenja uverenja: 13.06.2017
9 HBM RTN Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka tipa: M-0-151
Rok važenja uverenja: 25.08.2015
10 HBM SP4 Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka tipa: M-0-169
Rok važenja uverenja: 14.06.2017
11 HBM PW4 Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka tipa: M-0-195
Rok važenja uverenja: 25.11.2021
12 HBM PW6 Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka tipa: M-0-153
Rok važenja uverenja: 29.11.2015
13 HBM PW10 Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka : M-0-198
Rok važenja uverenja: 25.11.2021
14 HBM PW12 Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka : M-0-197
Rok važenja uverenja: 25.11.2021
15 HBM PW16 Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka : M-0-199
Rok važenja uverenja: 25.11.2021
16 HBM PW18 Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka : M-0-194
Rok važenja uverenja: 25.11.2021
17 HBM Z6 Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka tipa: M-0-175
Rok važenja uverenja: 01.02.2018
18 HBM HLC Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka tipa: M-0-192
Rok važenja uverenja: 25.11.2021
19 HBM RSC Elektromehanički merni pretvarač
Službena oznaka tipa: M-0-196
Rok važenja uverenja: 25.11.2021
20 HBM DWS2103 Elektronski pokazni uređaj merila mase
Službena oznaka tipa: M-0-232
Rok važenja uverenja: 1.1.2016
21 HBM C16i

Elektronski pokazni uređaj merila mase
Službena oznaka tipa: M-0-242
Rok važenja uverenja: 26.9.2024