KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Senzori i davači

Senzori i davači

Davači sileDavači sile
Davači obrtnog momentaDavači obrtnog momenta
Dilatometri (ekstenzometri)Dilatometri (ekstenzometri)
Davači pritiskaDavači pritiska
Davači pomeranja (LVDT)Davači pomeranja
AkcelerometriAkceleroetri (davači ubrzanja)

 

Davači sile

HBM-ovi davači sile se koriste za merenje statičkih i dinamičkih, pritisnih i istežućih sila i pri tome gotovo da nemaju deformaciju. U ponudi se takođe nalaze davači sile koje pravimo po zahtevu korisnika (merne osovine i merne bolcne, dinamometre, specijalne davače sile za reometre...)

HMO - merne osovine

TRCpro merne osovine prema vašim potrebama za različite aplikacije zaštite od preopterećenja dizalica, kranova...

HMU - merenje sile u užetu

TRCpro sistemi za merenje sile u užetu i zaštitu od preopterećenja dizalica, kranova...

MHMU - merenje sile u užetu

TRCpro prenosni sistemi za merenje sile u užetu i sajlama...

Davači obrtnog momenta

U HBM-ovom programu davača momenta pored mernih prirubnica i klasičnih davača za obrtni moment nalaze se i ne rotirajući davači za merenje reakcionog momenta.

Davači pritiska

Za hidrauličnu i pneumatsku opremu, tehologiju fluida, hemijsku i procesnu industriju, opremu za klimatizaciju, prehrambenu industriju, automobilsku i građevinsku...

Davači pomeranja

Za precizna merenja u µm opsegu, kao i za jednostavna prećenja pomaka tokom procesa proizvodnje i sklapanja ili tokom praćenja i nadzora izgradnje građevinskih konstrukcija.

Dilatometri

Dilatometri se koriste za aplikacije gde se mere sile visokog intenziteta, za mašine za ispitivanje materijala (kidalice), prese...

Akcelerometri (davači ubrzanja)

U mnogim oblastima, ubrzanje je jedna od ključnih veličina koje se mere. Nudimo akcelerometre različitih opsega merenja, kao i jednoosne ili troosne.