KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

 

Merne trake i priborKatalog sa mernim trakama i dodatnim priborom (pdf)

HBM - lider u proizvodnji mernih traka, već više od 60 godina

Asortiman mernih traka koje nudimo je veoma širok i pokriva veoma različite aplikacije - od eksperimentalne analize naponskih stanja do proizvodnje senzora. Pored toga, HBM nudi sve potrebne dodatke i komponente za instalaciju mernih traka.

Katalog sa mernim trakama i priborom

 

 

Merne trake za eksperimentalnu analizu mehaničkih napona

Eksperimentalna analiza mehaničkih napona uz pomoć mernih traka nikada nije bila lakša.

Merne trake za proizvođače senzora

HBM nudi standardne merne trake, kao i merne trake po vašem zahtevu, kako bi što lakše proizveli vaš senzor.

Optičke merne trake

Iskoristite prednosti koje nudi merenje sa svetlošću, a da pri tom ne napustite robusnost i poverenje u klasičnu mernu traku.

Lepkovi

Lepkovi za fiksiranje mernih traka na površini uzorka.

Sredstva za zaštitu

Sredstva za zaštitu mesta gde su merne trake zalepljene, kako bi ih zaštitili od spoljnih uticaja i obezbedili kvalitetno merenje.

Sredstav za ćišćenje

Sredstva za čišćenje mernog mesta pre aplikacije mernih traka osiguravaju kvalitetno merenje.

Dodatni pribor

Kvalitet mernog mesta ne zavisi samo od merne trake, nego i od vrste aplikacije i načina na koji se realizuje.

Sistem za merenje zaostalih napona

Nosivost materijala zavisi i od zaostalih napona koji postoje u materijalu i koji nisu vidljivi. Uz pomoć medote zabušivanja rupe, moguće je utvrditi mehanički napon. Nakon zabušivanja rupe prečnika 1.6mm u ispitivanom komadu dolazi do lokalne relaksacije i pri tome se uz pomoć mernih traka meri generisana dilatacija oko rupe koja je proporcionalna unutrašnjem naprezanju u materijalu.