KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Industrijska merna pojačal

Industrijska merna pojačala i sistemi za akviziciju

Pogledajte brošuru o senzorima, pojačalima i softveru za industrijuKontrola i monitoring industrijskih procesa sa HBM-om.

HBM nudi širok spektar analognih i digitalnih mernih pojačala, za kontrolu industrijskih procesa, zaštitu mašina od preopterećenja, uključujući monitoring i optimizaciju procesa proizvodnje i sklapanja, kao što je upresavanje, zakivanje i slične operacije...

Postoje tri važna faktora od kojih zavisi uspeh u pogonu:

  • kvalitet
  • vreme
  • troškovi

Sistemi za inteligentnu kontrolu procesa od HBM-a, donose ta tri faktora i tako obezbeđuju efikasan rad pogona.

HBM nudi jedinstvena kompletna rešenja za kontrolu procesa proizvodnje, koja se sastoje od senzora (davača), merne elektronike, softvera i usluga. Iskoristite prednosti koje donosi partnerstvo sa globalnim liderom na polju tehnologije merenja, testova i ispitivanja.

Digitalna i analogna merna pojačala za vaš pogon - odlučite se za neki od mnogih proizvoda:

  • Modularni sistemi za akviziciju za sveobuhvatnu obradu i kondicioniranje signala
  • Efikasna pojačala sa analognim izlazom ili digitalnim, fildbus interfejsom
  • Nabojna pojačala za piezoelektrične senzore
  • Moćni, profesionalni softver za proizvodnju.

HBM je vaš pouzdan partner za kontrolu industrijskih procesa i nudi rešenja za kompletan merni lanac. Znanje u koje se možete pouzdati: sa savršeno uparenim komponentama, koja se brzo i jednostavno integrišu.

Rešenja za kontrolu industrijskih procesa od HBM-a.

Slika
Oznaka
Opis
Funkcije
PMX
PMX
Univerzalni modularni sistem za akviziciju i kontrolu.

otpornički (merne trake) pun mostotpornički (merne trake) polu mostinduktivni pun mostinduktivni polu mostLVDT senzoripiezorezistivni senzoripotenciometarski senzori
strujni ulazi +/-4...20mAnaponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)32 proračunska kanala: RMS, pik vrednosti...digitalni ulazidigitalni izlazianalogni izlazi +/-10V (skaliranje)
etherCAT interfejsetherNET interfejs (konfigurisanje, održavanje, podaci)

digiCLIP
digiCLIP

Modularna pojačala za senzore na bazi mernih traka sa fieldbus interfejsom.

otpornički (merne trake) pun mostCANopen
PME
PME
Industrijska merna elektronika za industrijski BUS.

otpornički (merne trake) pun mostotpornički (merne trake) polu mostinduktivni pun mostinduktivni polu mostLVDT senzoripiezorezistivni senzoripotenciometarski senzoriPT100, PT1000termopar (B, E, J, K, N, R, S, T)
strujni ulazi +/-4...20mAnaponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)32 proračunska kanala: RMS, pik vrednosti...digitalni ulazidigitalni izlazianalogni izlazi +/-10V (skaliranje)CANopen

MP85A
MP85A
Pojačalo za praćenje PRESS-FIT procesa. otpornički (merne trake) pun mostotpornički (merne trake) polu mostinduktivni pun mostinduktivni polu mostLVDT senzoripiezorezistivni senzoripotenciometarski senzorifrekvencije, enkoderi, SSI
strujni ulazi +/-4...20mAnaponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)32 proračunska kanala: RMS, pik vrednosti...digitalni ulazidigitalni izlazianalogni izlazi +/-10V (skaliranje)CANopen
MP85A-S
MP85A-S
Efikasno testiranje prekidača i sistema zaključavanja. otpornički (merne trake) pun mostotpornički (merne trake) polu mostinduktivni pun mostinduktivni polu mostLVDT senzoripiezorezistivni senzoripotenciometarski senzorifrekvencije, enkoderi, SSI
strujni ulazi +/-4...20mAnaponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)32 proračunska kanala: RMS, pik vrednosti...digitalni ulazidigitalni izlazianalogni izlazi +/-10V (skaliranje)CANopen
DT85
Eksterna jedinica i kontroler za MP85A  
fastPRESS
fastPRESS suite
Moćni softver za analizu i vizuelizaciju podataka sa MP85A serije.  
MVD2510
MVD2510
Merno pojačalo za kontrolu procesa. otpornički (merne trake) pun mostotpornički (merne trake) polu mostinduktivni pun mostinduktivni polu mostLVDT senzoripiezorezistivni senzoripotenciometarski senzorifrekvencije, enkoderi, SSI
strujni ulazi +/-4...20mAnaponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)32 proračunska kanala: RMS, pik vrednosti...digitalni ulazidigitalni izlazianalogni izlazi +/-10V (skaliranje)
MVD2555
MVD2555
Merno pojačalo za kontrolu procesa. otpornički (merne trake) pun mostotpornički (merne trake) polu mostinduktivni pun mostinduktivni polu mostLVDT senzoripiezorezistivni senzoripotenciometarski senzorifrekvencije, enkoderi, SSI
strujni ulazi +/-4...20mAnaponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)32 proračunska kanala: RMS, pik vrednosti...digitalni ulazidigitalni izlazianalogni izlazi +/-10V (skaliranje)
Clip
Clip
Ekonomično savršeno analogno rešenje za industrijska merenja. otpornički (merne trake) pun mostanalogni izlazi +/-10V (skaliranje)
MC2A MC3
MC2A MC3
Analogno merno pojačalo za induktivne i otporničke mostove. otpornički (merne trake) pun mostotpornički (merne trake) polu mostinduktivni pun mostinduktivni polu mostanalogni izlazi +/-10V (skaliranje)
CMA
CMA
Analogno merno pojačalo za piezoelektrične senzore. Piezoelektrični senzori (pasivni)analogni izlazi +/-10V (skaliranje)
CMD600
CMD600
Digitalno merno pojačalo za piezoelektrične senzore. Piezoelektrični senzori (pasivni)analogni izlazi +/-10V (skaliranje)etherNET interfejs (konfigurisanje, održavanje, podaci)
MGAII
MGAII
Pojačalo sa Eurocard modulima. otpornički (merne trake) pun mostotpornički (merne trake) polu mostinduktivni pun mostinduktivni polu mostanalogni izlazi +/-10V (skaliranje)