KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 
 PanelX

Vagarski softver - PanelX

HBM nudi potpuno besplatno softver za konfigurisanje svih vagarskih elektronika:

 • WE2110
 • WE2108
 • WE2107
 • AED i FIT

Jednostavna kontrola dinamičkog vaganja sa PanelX softverom.

Intuitivni panel softver omogućava da lako podesite sve parametre za vaše merenje:

 • kalibracija vage
 • izbor adrese na bus-u i baud-rate-a
 • unos 4 granične vrednosti i histerezisa
 • grafička analiza i vizuelizacija izmerenih vrednosti

Uz pomoć integrisanih grafičkih funkcija, možete jasno da vizualizujete vaš proces vaganja. Dodatno vam stoje na raspolaganju nekoliko funkcija analize, kao što je FFT analiza, za uvid u postojeće vibracije kod sistema vaganja.

Prednosti koje nudi softver su:

 • jasan grafički prikaz u standardnom Windows okruženju
 • vizuelizacija merenja i kontrolnih signala
 • sveobuhvatan set komandi za dijagnozu tokom rada
 • sve funkcije se kontrolišu preko PC-a
 • integrisana dokumentacija u vidu online help-a

50 digitalnih filtera nudi zaštitu od elektro-mehaničkih smetnji.

Ponuđeni filteri eliminišu nepoželjne signale iz okoline, koji mogu poticati od temperature ili vibracija. Tako možete lako optimizovati rezultate bilo statičkog ili dinamičkog merenja.

Digitalni filteri nude sledeće:

 • maksimalni kapacitet, brzo smirivanje izmerenih vrednosti
 • zaštita od smetnji, ispravan i pouzdan rad
 • novčana ušteda, pošto vam nisu potrebni mehanički izolatori i amortizeri

Digitalna akvizicija

Digitalna akvizicija visoko-dinamičnog procesa uz pomoć FIT-a i AED-a.

Uz pomoć moćnog PanelX softvera, lako obrađujete kompleksne signale koje dobijate od vašeg vagarskog sistema:

Frekventna analiza - FFT

Frekventna analiza daje uvid u uticaj vibracija na vaganje i doziranje.

Proces doziranja sa graničnim vrednostima i trigerima

Sve je jasno: izmereni signal je unutar definisanih graničnih vrednosti i funkcija trigera.

Šema rada AED i AD103C elektronike za dinamička vaganja

Preuzmite besplatno najnoviju verziju softvera za vagarske elektronike ovde!