KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 
Vagarske elektronike i indikatori

Vagarske elektronike i indikatori

Brošura za vagarske elektronike i dinamičko vaganjeHBM nudi vagarske elektronike za sve industrijske platformske, kolske, kontejnerske ili mobilne vage. Takođe, HBM nudi elektronske sisteme za automatizaciju procesa, na primer za procese kontrolnog vaganja ili doziranja.

Uz sve digitalne elektronike dolazi potpuno besplatan softver sa kojim ćete lakše podesiti elektroniku ili napraviti dijagnostiku procesa automatskog vaganja i doziranja.

 

Slika
Oznaka
Opis
Interfejs
Funkcije
WTX120
WTX120
IP20
12...30VDC
LCD

0-20mA
0-10V
PROFINET
EtherNet/IP
Ethernet TCP
Modbus TCP
PROFIBUS DP
USB
RS485
RS232

Sve vrste industrijskih i legalnih vaga, uključujući dinamičko doziranje i punjenje
WE2110

IP65
110...260VAC
12...24VDC
LED

4-20mA
2xRS232
RS485
ext. disp.

Kolske vage, gravimetrijsko merenje nivoa, doziranje.
WE2111
WE2111
IP65
110...260VAC
12...24VDC
LCD

4-20mA
ETHERNET
USB
RS485
RS232

Kolske vage, gravimetrijsko merenje nivoa, doziranje, zamena za WE2110
WE2108 IP65
12...24VDC
LCD
RS232
RS485
Platformske vage, brojačke vage, mobilne vage, kolske vage, gravimetrijsko merenje nivoa, punjenje, doziranje...
WE2107
WE2107
IP65
12...24VDC
LCD
4-20mA
RS232
RS485
Platformske vage, brojačke vage, mobilne vage, kolske vage, gravimetrijsko merenje nivoa, punjenje, doziranje...
SLS
SLS
- - Vagarski indikator sa integrisanom mernom ćelijom (do 320kg) i baterijskim napajanjem sa svim potrebnim sertifikatima, bez potrebe za baždarenjem.
RM4220
RM4220

IP20
12...24VDC

4-20mA
0-10V
+/-10V
Analogna elektronika sa dva analogna izlaza.
PAD
PAD
IP68/69K RS485
CANopen
Kablovsko digitalno merno pojačalo sa naizmeničnim napajanjem. Izuzetna stabilnost nule i otpornost na električne smetnje.
AED

AED
AD103C

IP65
6...30VDC
10...30VDC
18...30VDC
RS232
RS485
CANopen
deviceNET
Profibus
Digitalno elektronika za merne ćelije sa integrisanim algoritmima za doziranje i kontrolno vaganje, sa digitalnim ulazima i izlazima i različitim interfejsima.
AD105C
AD105C
6...30VDC
RS232
RS485
Digitalna OEM elektronika za različite namene.
VKIA405
VKIA405
IP65 RS485 Sabirna kutija i elektronika u jednom. Do 4 merne ćelije. Za potrebe vaganja i zaštite (od neovlašćenog ulaza ili preopterećenja).
SC232/422B
SC232
SC232/422B Interfejs konvertor RS485 na RS232 konvertor sa galvanskim odvajanjem.
DIS2116
DIS2116
IP65
6...30VDC
3xRS232
USB
PS2
Ethernet
SD card
Digitalni vagarski sistem za kolske i železničke vage sa digitalnim ćelijama. Direktno povezivanje tastature na PS2 i štampača na USB port. Odobrenje za kolske i železničke vage.
DWS2103
DWS2103
IP65
6...30VDC
3xRS232
USB
PS2
Ethernet
SD card
Displej za digitalne vage familije AED i FIT. Mogućnost opsluživanja do 89 čvorova. Onemogućava manipulaciju sa obračunskim vagama i predstavlja granicu između automatike i vaganja. Odobrenja za neautomatske, automatske kontrolne, diskontinualne automatske totalizatore i automatske gravimetrijske vage.

Za sve indikatore postoje međunarodna odobrenja o tipu merila mase, kao i nacionalna, koje možete preuzeti ovde.

Ovde možete besplatno preuzeti najnoviju verziju softvera za vagarske elektronike i indikatore.

Pogledajte video o automatskom doziranju i punjenju uz pomoć digitalne merne ćelije FIT i displeja DWS2103: